• Olivia Sultani

    Olivia Sultani är 21 år gammal och bor i centrala Sundbyberg. Hon sitter idag som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden. Olivia är även ersättrare i Sundbybergs stads funktionsrättsråd. Idag läser hon internationell ekonomi och juridik på Stockholms Universitet. Sedan tidigare har hon en utbildning inom statsvetenskap.

    – Jag är född och uppvuxen i Sundbyberg, det är hemma för mig. När jag går längs gatorna känns allting bekant och välkomnande. Jag älskar att Sundbyberg är både en liten sammansvetsad stad men även en metropol som fortsätter att växa i Stockholm. Det är en sådan plats som jag själv skulle vilja se mina egna barn växa upp i.

    – Jag är kristdemokrat eftersom jag tror på förändring samtidigt som jag tror på vikten av traditionella värderingar. Den politiska agendan i landet går åt en riktning där staten vill bestämma över frågor som den egna familjen borde få råda över själva. Vi måste värna om familjernas valfrihet. Jag är även kristdemokrat eftersom jag tror på våra idéer och på solidaritet.

    – Något som jag skulle vilja förändra i Sundbyberg är den otrygghet som tyvärr under de senaste åren blivit alltmer en realitet för vissa. Sundbybergsinvånarna ska känna sig lika trygga oavsett vilken tid det är på dygnet. Jag vill även förstärka solidariteten och gemenskapen i Sundbyberg. Alla är välkomna och alla är lika mycket värda, varje människa är ett mål i sig och det är vår plikt att hjälpa våra invånare att nå sin fulla potential.