Kandidater kommunfullmäktige

1. Liza-Maria Norlin 2. Emil Esping 3. Kate Almroth

#VÄRDERASUNDSVALL