• Konkret politik

    Här kan du läsa om vår konkreta politik i Sundsvall:

    ”Vi värderar Sundsvall. Vi värderar vår historia, vår geografiska plats på jorden, våra gemensamma resurser och vi värderar människorna. Detta innebär ett ansvar att förvalta, förädla och förnya. Tillsammans med er vill vi utifrån goda värden ta tag i dagens utmaningar och möjligheter med sikte på att skapa ett levande Sundsvall.”

    /Kristdemokraterna Sundsvall

    Alla partier i kommunfullmäktige har möjlighet att skriva motioner med politiska förslag. På den här länken kan du hitta alla våra motioner och även jämföra med andra partier: Motioner till kommunfullmäktige. (Öppnas i ny flik)

    Vartannat år beslutas det om en kommunal budget för Sundsvalls kommunen, den brukar gå under namnet ”Mål- och resursplan”(MRP).