• Valet 2018

  Stort tack till er alla för en fantastisk valrörelse med många samtal och hårt arbete. Vi är glada för Kristdemokraternas framgångsval på alla nivåer. I Sundsvall fördubblade vi våra mandat i kommunfullmäktige, vi ökade från 2 till 4 mandat. Stort tack för det förtroendet!

  I fullmäktigegruppen hittar du följande personer från KD: Liza-Maria Norlin, Kate Almroth, Emil Esping och Stefan Hill. Som ersättare: Ronja Strid och Miriam Monsell.

  Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna.

   

   

  Kontakt valledare: Robin Håkansson, robin.hakansson@kristdemokraterna.se, 070-189 89 59.

  Valmanifest för Sundsvall hittar du här: Valmanifest KDSundsvall2018

  Presentation av toppkandidater:

  #1 Liza-Maria Norlin
  Gymnasielärare och idag författare och föreläsare med fokus på ledarskap och värderingar. Brinner för frågor som rör barnen i samhället, då blir frågor om miljö, skola, familj, ekonomi, stadsplanering med mera viktiga. Tillsammans skapar vi nuet och framtiden!

  #2 Emil Esping
  Ekonom och företagare som brinner för stadens utveckling. Jag strävar alltid efter att pengar används på bästa sätt och kämpar för att alla vi som bor i Sundsvall ska få så mycket som möjligt för den skatt vi betalar.

  3# Kate Almroth
  New York tjej med stort hjärta för Sundsvall. Arbetsuppdragen har fokuserat på att utveckla stadskärnan, besöksnäringen och att vara en god ambassadör för Sundsvall. Vill nu också vara med och utforma Sundsvalls vision och tydliggöra våra värderingar.

  Foto: Olle Melkerhed

  Toppkandidater KD Sundsvall 2018