Majoritetsstyre och ökad medlemstillströmning

Det var två glädjeämnen för Kristdemokraterna i Svalövs kommun vid årsmötet den 12 febr. i Svalöv, när man blickade tillbaka på det gångna året. Majoritetsstyret i kommunen med SD+M+KD med stöd av L ger ökad stabilitet och gav dessutom Kristdemokraterna ökat politiskt inflytande.
I det nya styret har Kristdemokraterna nu förutom platsen i kommunfullmäktige som innehas av Aase Jönsson med ersättarna Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm inte mindre än 12 platser i styrelser och nämnder. Där fick kristdemokraterna ordförandeposten i social-nämnden, vilken innehas av Aase Jönsson och ordförandeposten i valberedningsnämnden som innehas av Åke Jonsson. Aase Jönsson är också vice ordförande i FINSAM Landskrona-Svalöv. Partiet har nu dessutom ordinarie platser i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, samt 7 ersättarplatser.
Medlemstillströmningen under både valåret och under 2019 har varit större än någonsin och resulterat i att 14 nya medlemmar har tillkommit. Tyvärr avled alldeles före jul Einar Persson, Kågeröd, som 1970 grundade partiets lokalavdelning i Svalövs kommun och var dess förste ordförande.
Vid årsmötet omvaldes Åke Jonsson, Svalöv som ordförande och Aase Jönsson, Billeberga som vice ordförande. Som övriga ledamöter i styrelsen omvaldes Karl-Erik Karlsson, Svalöv och nyvaldes Marie Dahlström, Tågarp och Therese Ravander, Gryttinge. Anders Bjerehjelm, Svalöv är ersättare i styrelsen. Omval blev det också för Aase Jönsson som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till partidistriktets stämmor valdes Åke Jonsson, Marie Dahlström och Therese Ravander med Anders Bjerehjelm som ersättare.
Efter årsmötesförhandlingarna höll KDU:s förbundsordförande Martin Hallander, Malmö ett inspirerande anförande, där han bl.a. pläderade för en bättre integration av invandrare. Det skulle medföra en bättre gemenskap i samhället och därmed minskat utanförskap och minskad brottslighet.

KD-styrelsen fr.v. Åke Jonsson ordf., Aase Jönsson v.ordf., Karl-Erik Karlsson och Marie
Dahlström (Therese Ravander och ersättaren Anders Bjerehjelm saknas)

Förbundsordf. KDU Martin Hallander