Årsmötesreferat 2021

Årsmötesreferat 2021

Referat från årsmöte med Kristdemokraterna i Svalövs kommun 2021-02-15:

Ordförandeskifte hos Kristdemokraterna

Vid Kristdemokraternas digitala årsmöte nyligen valdes Frank Urban Johansson, Svalöv till ny ordförande för partiavdelningen efter Åke Jonsson, Svalöv som avsagt sig uppdraget. Åke fortsätter i stället som vice ordförande. För övriga i styrelsen blev det omval, nämligen Aase Jönsson, Billeberga, Karl-Erik Karlsson, Svalöv, Marie Dahlström, Tågarp och Therese Ravander, Gryttinge med Anders Bjerehjelm, Svalöv som ersättare. Omval som kassör blev det för Aase Jönsson och för Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Leni Lövberg, båda från Svalöv.

Som ombud till distriktsstämmorna valdes Frank Urban Johansson, Åke Jonsson och Therese Ravander. Marie Dahlström nominerades som ledamot av distriktsstyrelsen och även som ombud vid partiets riksting i Norrköping i november.

Kristdemokraterna ingår i det styrande blocket Framgång för Svalöv. Vi har nu ett 20-tal kommunala förtroendeuppdrag i kommunen. Ett par rockader i vår nämndsrepresentation har genomförts, så nu är Marie Dahlström ersättare i vård- och omsorgsnämnden och Therese Ravander ersättare i bildningsnämnden.

– Bland viktigare positiva projekt som vi varit med om att genomföra eller som är på gång kan nämnas skateparker för ungdomar i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp, allaktivitetshus i Svalöv, nybyggnad av skola i Teckomatorp, nybyggnad av förskola i Billeberga, äldreboende och trygghetsboende på Lantlyckan, Svalöv och återuppbyggnad av Kågerödslund, säger nye ordföranden Frank Urban Johansson. Dessutom pågår arbetena för färdigställande av hållplatserna för Pågatågen i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp i samarbete med Region Skåne och Trafikverket.

Innan årsmötesförhandlingarna berättade Tobias Entin, Billeberga om sina planer för en ny mestadels obemannad livsmedelsbutik i Billeberga, en s.k. AutoMat med långa öppettider alla veckans dagar. Den efterlängtade butiken beräknas vara igång till sommaren. Tobias Entin är mån om ett gott samarbete med billebergaborna liksom med föreningslivet och företagen för att skapa god samhörighet och ett attraktivt samhälle att bo i.

Bildtext: Avgående ordföranden Åke Jonsson t.v. överlämnar klubban till nye ordföranden Frank Urban Johansson t.h.