KD-årsmöte fastställde kommunvalsedel

 

Vid Kristdemokraternas årsmöte i Billeberga fastställde partiet i full enighet sin kommunvalsedel. Listan är helt jämlik med lika många kvinnor som män och dessutom en kvinna som första namn. Den toppas av Aase Jönsson, Billeberga, följd av Åke Jonsson, Svalöv, Sara Wergilis, Röstånga, Anders Bjerehjelm, Svalöv, Karl-Erik Karlsson, Svalöv, Camilla Terp, Kågeröd, Cathy Lawson-Body, Svalöv och Bo G Jönsson, Billeberga. De flesta kommundelarna finns representerade på listan.

Vid årsmötet informerade och inspirerade Kristdemokraternas distriktsombudsman Mattias Grängzell, Staffanstorp och gav exempel på aktuella valfrågor, där jämlik sjukvård utan långa köer ligger högt på listan.

Årsmötesvalen innebar omval på nästan alla poster. Styrelsen fick förnyat förtroende och består av Åke Jonsson, ordf., Aase Jönsson, vice ordf. och kassör, Karl-Erik Karlsson, sekr., samt Anders Bjerehjelm, ersättare. Som ordinarie ombud till partidistriktets årsmöte valdes Åke Jonsson och Aase Jönsson, med Sara Wergilis och Anders Bjerehjelm som ersättare. En omfattande verksamhetsplan och budget för valåret antogs.