Medlemsökning och omval vid Kristdemokraternas årsmöte

Kristdemokraterna i Svalövs kommun har nyligen haft årsmöte i Svalöv. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om ganska stor aktivitet under det gångna året. Flera nya medlemmar har tillkommit under 2015.

Kommunchef Fredrik Löfqvist var inbjuden att innan årsmötet informera om större händelser i kommunen under det senaste året. Han framhöll Svalövs kommuns strategiska läge med korta resvägar till flera städer och framsynta investeringar som gjorts de senaste åren. Det har medfört att många barnfamiljer från Malmö väljer att flytta hit, eftersom Svalöv har låga huspriser, bra förskolor och attraktiva skolor. T.ex. får eleverna på Linåkerskolan egna elevdatorer, vilket kristdemokraterna motionerade om 2011. Dessutom får Svalöv och Kågeröd inom en snar framtid pågatåg.

Vid årsmötet omvaldes Patrik Wilhelmsson, Röstånga som ordförande. Som vice ordförande omvaldes Delbert Åke Jonsson, Svalöv. Övriga ledamöter i styrelsen är Aase Jönsson, Billeberga som kassör och Karl-Erik Karlsson, Svalöv som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin. Som ordinarie ombud till distriktsstämmorna valdes Patrik Wilhelmsson och Delbert Åke Jonsson med Karl-Erik Karlsson som ersättare. Årsmötet antog en ambitiös verksamhetsplan och en budget som bl.a. rymmer en successiv uppbyggnad av en valfond inför nästa val.