Valseger och omval vid Kristdemokraternas årsmöte

Kristdemokraterna i Svalövs kommun hade årsmöte i Svalöv den 12 februari. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om stor aktivitet under det gångna valåret. Detta kröntes också med stora framgångar i alla tre valen. I kommunen kom vi på nytt in i kommunfullmäktige med Aase Jönsson som ordinarie ledamot och Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm som ersättare. Dessutom är vi nu med i den styrande Alliansen tillsammans med C+M+L. Där fick kristdemokraterna bl.a. ordförandeposten i socialnämnden, vilket uppdrag innehas av Aase Jönsson. Totalt har vi nu 13 kommunala förtroendeuppdrag.
Medlemstillströmningen under både valåret och hittills under innevarande år har varit större än någonsin och resulterat i att ett 10-tal nya medlemmar har tillkommit.

Innan årsmötesförhandlingarna höll politiske sekreteraren Henrik Lindholm, Lund ett anförande. Han representerar ungdomsförbundet KDU, som är det näst största politiska ungdomsförbundet i vårt land. Där berättade han bl.a. om valframgångarna i de olika valen.
I riksdagen ökade kristdemokraterna från 16 till 22 mandat, varav en ökning från två till tre skånska riksdagsledamöter.
I Region Skåne blev det en ökning från 5 till 8 regionfullmäktigeledamöter.
I Skånes kommuner blev det en ökning från 37 till 53 kristdemokratiska fullmäktigeledamöter totalt, vilket är en ökning med 43 %.

Vid årsmötet omvaldes Åke Jonsson, Svalöv som ordförande. Som vice ordförande omvaldes Aase Jönsson, Billeberga. Övrig ledamot i styrelsen blev Karl-Erik Karlsson, Svalöv samt Anders Bjerehjelm, Svalöv ersättare i styrelsen. Omval blev det också för Aase Jönsson som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till partidistriktets stämmor valdes Åke Jonsson och Aase Jönsson med Anders Bjerehjelm som ersättare. Årsmötet antog vidare en verksamhetsplan och budget för 2019.