• Partiavdelningens styrelse

    Kristdemokraterna i Timrås styrelse består 2018 av fem ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, och lika många ersättare.

    Henrik Sendelbach
    Partiavdelningsordförande
    E-post: henrik.sendelbach@kristdemokraterna.se