• Anette Weidenmark invald i Kronobergs distriktsstyrelse

    stefan attefallVid dagens distriktsstämma talade Stefan Attefall om Kristdemokratisk ideologi. Vid stämman invaldes Anette Weidenmark sedan som ordinarie ledamot i Kristdemokraternas distriktsstyrelse för Kronobergs län. Marianne Bergström valdes som suppleant. Anette valdes även som förste suppleant till rikstinget, vilket innebär att Anette åker till KDs riksting den 25 april där ny partiledare och ny partistyrelse kommer att väljas.