• Hur ska vi tillsammans göra för att utveckla handel och centrumkärna i Tingsryd?