• Insändare

    Nedan följer utdrag ur en insändare som publicerades i Smålandsposten i maj 2014. Läs insändaren i sin helhet: Insändare

    ”Föräldraföreningarna i östra kommundelen i Tingsryd har tagit initiativ till ett ökat samarbete mellan alla föräldraföreningar i kommunen, skolan och politiker. Detta är glädjande.

    Ju mindre barnen är desto viktigare är det för föräldrarna att ha barnen nära. Detta ger trygghet framför allt för föräldrarna som därför vill ha barnen kvar i de små byskolorna. Vi politiker har beaktat detta. Forskning visar också att för mindre barn har det betydelse om klassen inte är så stor. Därför anser jag, att i dagsläget ska de befintliga lågstadierna finnas kvar i kommunen. Men alla mindre barn i kommunen ska ha samma rätt gå i små klasser, inte bara barnen i byskolorna.

    Forskning visar vidare att när barnen blir äldre blir det allt viktigare med ett större utbyte av jämnåriga att samarbeta med, och utbyta kunskap med, och detta främjar inlärningen För att äldre elever ska stimuleras och utvecklas behövs större klasser med fler jämnåriga för att många olika personers synpunkter och erfarenheter ska kunna diskuteras.”

    Anette Weidenmark, Kristdemokraterna, Tingsryd