• KD’s yttrande angående ny multisportarena

  Kristdemokraterna i Tingsryd tar ansvar och vill utreda alternativ innan beslut om ny multisportarena tas. Här kan du läsa kristdemokraternas yrkande, som också innehåller vår sammanfattning av kommunens utredning.

  Efter att ha tagit del av handlingarna till KF 2018 09 03 vill Kristdemokraterna lämna följande yttrande ang ny multisportarena i Tingsryd: Vår utgångspunkt är att det SKA finnas en ishall i Tingsryd. Det finns en lång tradition i Tingsryds kommun av ishockey, man har en sto...

 • Regional utbildning i Hässleholm

  Idag deltog Anette Weidenmark och Stefan de Goede i Kristdemokraternas regionala utbildning i Hässleholm. Under dagen gick vi igenom kommunikationsstrategi och partidelningsförnyelse samt presenterade partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson partiets fyra prioriterade områden:

  1. Familjen

  Familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjer ser olika ut men är alltid viktiga. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna utifrån deras olika behov, möjliggöra mer tid för ba...