• Insändare

    Nedan följer utdrag ur en insändare som publicerades i Smålandsposten i maj 2014. Läs insändaren i sin helhet: Insändare

    ”Föräldraföreningarna i östra kommundelen i Tingsryd har tagit initiativ till ett ökat samarbete mellan alla föräldraföreningar i kommunen, skolan och politiker. Detta är glädjande.

    Ju mindre barnen är desto viktigare är det för föräldrarna att ha barnen nära. Detta ger trygghet framför allt för föräldrarna som därför vill ha barnen kvar i de små byskolorna. V...