• Motion till Tingsryds kommunfullmäktige

    Träbyggnation är en fördel ur klimatsynpunkt. Därför motionerar vi om en kommunal träbyggnadsstrategi.

    Läs hela motionen nedan Motion: Motion till Tingsryds kommunfullmäktige

  • Motioner & skrivelser

    Relationer över generationer – Helgarbete för ungdomar Kristdemokraterna lämnade i mars 2014 tillsammans med samverkanspartierna in en motion där vi föreslår att ett projekt inleds där ungdomar i åk 9 eller i gymnasiet erbjuds helgarbete under terminstid inom kommunens äldreomsorg. Ambitionen är att intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt bidra till relationer över generationerna. Läs motionen i sin helhet på : Helgarbete gymnasieungdomar

    Handling...