• Protest mot inrättandet av personalutskott

    bild

    Kristdemokraterna protesterar mot inrättandet av personalutskott.
    ”Vi ska självklart ha en rättvis och bra personalpolitik och vi ska ha så bra arbetsmiljö som möjligt för våra anställda. Men för att åstadkomma detta behöver vi inte fler arvoderade politiker, utan de skattepengarna bör hellre gå till verksamheterna”, säger
    Anette Weidenmark, ordförande i Kristdemokraterna.