• Motioner & skrivelser

  Relationer över generationer – Helgarbete för ungdomar
  Kristdemokraterna lämnade i mars 2014 tillsammans med samverkanspartierna in en motion där vi föreslår att ett projekt inleds där ungdomar i åk 9 eller i gymnasiet erbjuds helgarbete under terminstid inom kommunens äldreomsorg. Ambitionen är att intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt bidra till relationer över generationerna.
  Läs motionen i sin helhet på : Helgarbete gymnasieungdomar

  Handlingsplan för att minska vildsvinsstammen i Tingsryds kommun I dec 2013 lämnades på Kristdemokraternas initiativ en motion in, tillsammans med övriga samverkanspartier för att råda bot på det växande problemet med vildsvin.
  Läs motionen i sin helhet på : Minska vildsvinsstammen

  Byggande av toaletter på Dackeskolans mellanstadium I mars 2013 lämnade Kristdemokraterna in en skrivelse till Barn och utbildningsnämnden för att råda bot på problemet med för få toaletter i mellanstadiebyggnaden på Dackeskolan. Skrivelsen kan läsas i sin helhet här: Dackeskolans toaletter