• Regional utbildning i Hässleholm

  Idag deltog Anette Weidenmark och Stefan de Goede i Kristdemokraternas regionala utbildning i Hässleholm. Under dagen gick vi igenom kommunikationsstrategi och partidelningsförnyelse samt presenterade partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson partiets fyra prioriterade områden:

  1. Familjen

  Familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjer ser olika ut men är alltid viktiga. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna utifrån deras olika behov, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. Vi tycker bland annat att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer samt att det bör forskas om hur det alltmer gränslösa arbetslivet påverkar familjelivet, hälsan och barnen. Familjen är viktig hela livet. Därför arbetar vi bland annat för att ensamstående förälder som bor i annat land ska få möjlighet att bo tillsammans med familjen i Sverige.

  2. Jobb

  Kristdemokraternas politik syftar till att det ska löna sig att arbeta och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar bättre förutsättningar för fler jobb. Vi föreslår också en ny anställningsform, introduktionsanställningar, som ger ökade möjligheter för den som står långt från arbetsmarknaden att få en anställning som också innefattar arbetsträning eller utbildning och som därför under en tid kan innebär en lägre lön än kollektivavtalsenlig ingångslön.

  3. Vård och omsorg

  Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården, liksom omsorgen, måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.

  4. Trygghet

  Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Kristdemokraterna föreslår 2 600 fler polisanställda, varav 2 100 nya poliser och 500 civilanställda, vilket kommer ge fler poliser i yttre tjänst. Vi vill också att polisen ska få modern utrustning och alternativa icke-dödliga vapen för att kunna gripa våldsverkare.