• TOPPKANDIDATER 2018

  Stefan de Goede, 1:a plats på kommunlistan

  ”Jag heter Stefan de Goede och är Tingsryds kommuns yngsta toppkandidat inför valet. Som 19-åring anser jag att vår kommun behöver nytt blod i politiken där nya idéer och möjligheter kan lyftas fram. Jag är ursprungligen från Nederländerna men inflyttad i Tingsryds kommun sedan 2009. Jag vill arbeta för en väl fungerande integration där nyanlända och ungdomar får rätt utbildning och kommer i arbete. Eftersom jag personligen är invandrare anser jag att integrationen är en av de viktigaste frågorna vi har i dagens politik. Det handlar inte enbart om att komma i arbete utan även att bli en del av samhällets gemenskap och undvika att hamna i utanförskap. Näringslivet är också något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill verka för en kommun där företagare känner sig hörda och får en hög service av vår kommun. En röst på mig och mitt parti är en röst för en förbättrad kommun”.

   

   

  Jan Popovski
  2:a plats på kommunlistan

  ”Jag heter Jan Popovski är underhållstekniker, egenföretagare. Jag vill bidra med att vi får en väl fungerande kommun där unga känner att det är stimulerande att verka och utvecklas i och att äldre känner trygghet och närhet till samhällsservice. Därför är jag kandidat för Kristdemokraterna! Partiet strävar efter för att uppfylla det som behövs för ett väl fungerande samhälle med bra näringsliv, god vård och familjepolitik.”

   

  Anders Gustavsson
  3:e plats på kommunlistan

  ”Det är viktigt att se Tingsryds kommun som en helhet där näringslivets olika aktörer tillsammans med kommunen skapar tillväxt.”

   

  Anette Weidenmark
  4:e plats på kommunlistan

  ”Jag heter Anette Weidenmark och har varit aktiv i kommunpolitiken för KD sedan 2002. Jag arbetar som rektor och skolfrågor är det jag brinner för. Jag vill arbeta för att alla barn och elever i Tingsryd, barn såväl som vuxna, ska få möjlighet att utvecklas i skolan till sin fulla potential med målsättningen att man sedan ska kunna få ett arbete man trivs med och som stimulerar. En annan sak som är viktig för mig är våra äldre. Vi behöver en ny boendeform för dem som inte vill bo ensamma utan vill ha gemenskap med andra. I Tingsryds kommun kommer antalet äldre öka framöver och därför behöver vi omgående satsa på byggnation av trygghetsbostäder. Ett läge att börja på, är i kvarteret Örnen i centrala Tingsryd. Därefter bör trygghetsbostäder även ordnas på fler orter i kommunen.”