Årsmöte 2016

Kristdemokraterna i Torsås hade den 16 februari årsmöte i Söderåkra Sockenstuga.

Årsmötet inleddes med att den särskilt inbjudne gästen, Jimmy Loord berättade om William Wilberforce. Han levde under 1800-talet och var en brittisk parlementsledamot och förkämpe för det kristna budskapet och mäskliga rättigheter. William Wilberforce var en av de främsta krafterna för slaveriets avskaffande och hans livsgärning ligger till grund för bl a Kristdemokraternas människosyn.

Under sedvanliga årsmötesförhandlingar, då bl a styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2015, omvaldes till ordförande Mats Olsson och till vice ordförande Anna Olausson. Till övriga ledamöter valdes Kjell Mattsson och till ersättare valdes Christer Söderholm.

I det därpå följande styrelsemötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Mats Olsson, ordförande
Anna Olausson, vice ordförande
Kjell Mattsson, kassör
Sven Söderbom, sekreterare
Bo Johnér, ersättare
Christer Söderholm, ersättare

DSC_0006

I samband med mötet inmundigades det kaffe med hembakade semlor som förfärdigats med benäget bistånd av Anna Olaussons farmor.