Årsmöte 2018


Fr. Vä: Sven Söderbom, Christopher Dywik, Kjell Mattsson, Anna Olausson och Mats Olsson.

 

Årsmötet hölls den 16 februari 2018 i Gullabo

Styrelsen omvaldes med undantag för en ny ledamot: Robert Blomberg (ej med på bild). Årsmötet antog kommunvalsedeln med Mats Olsson som första namn, följt av Anna Olausson, Sven Söderbom och Kjell Matsson.

Christopher Dywik, från Kalmar höll tal om ungdomar och åtgärder kring ungdomar med psykisk ohälsa. Vad beror egentligen den stora ökningen av stress och depressioner bland våra unga på och vad gör vi politiker för att ändra på det?

Vi åt gott och hade en fin gemenskap.