Styrelsen

Kristdemokraterna i Torsås Styrelsemedlemmar

Fr. vä: Sven Söderbom (sekreterare), Mats Olsson (styrelsens ordf.), Anna Olausson (vice ordf.) och Kjell Mattsson (kassör).

Ersättare i styrelsen är Bo Nilsson Johnér och Christer Söderhom.

Kontakt <- Klicka här