Öppet brev till Torsås Socialnämnd och Socialförvaltning

På förekommen anledning verkar det som om Torsås Kommun fortfarande inte har skapat rutiner för att hantera försörjningsstöd för de f. d. ensamkommande barnen som sökt asyl men som fått avslag i alla instanser och som nu, med stöd av den nya ”gymnasielagen” sökt uppehållstillstånd för studier.
 
Den nya lagen klubbades i riksdagen (talman för då f. ö. Björn Söder (SD) !) den 7 juni och trädde i kraft den 1 juli d. v. s. för en månad sedan. De personer som detta gäller har, sedan de blivit utskrivna från Migrationsverket varken bostad eller dagpenning. Deras eventuella besparingar kan dessutom ha frusit inne, eftersom Migrationsverket spärrar deras ICA-kort den dagen som deras tidsfrist gick ut. Enligt Migrationsverkets webbplats är det kommunen där den sökande bor som ska sörja för uppehälle och bostad enligt följande textavsnitt:
 
Om din tidsfrist för frivillig avresa har löpt ut och din rätt till bistånd från Migrationsverket har upphört, kan du få rätt till dagersättning från kommunen som du bor i, om ditt utvisningsbeslut tillfälligt stoppas (inhiberas). Sådan dagersättning ansöker du om hos kommunens socialtjänst.
 
Om din rätt till bistånd enligt LMA upphör får du inte längre bo kvar hos Migrationsverket. En ansökan om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen innebär inte att du får rätt att bo i Migrationsverkets anläggningsboende, utan enligt Migrationsverkets tolkning är det upp till dig som sökande att själv ordna bostad. Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen där du befinner dig som får pröva om du har rätt till ekonomiskt bistånd.
 
Vi har nu haft ca 7 veckor på oss att skapa dessa rutiner, men efter kontakt med tjänstgörande socialsekreterare finns det ännu ingen klarhet i hur dessa frågor ska lösas. Det är synnerligen angeläget att Torsås Kommun nu tar sitt ansvar och anstränger sig för att lösa denna situation, speciellt med tanke på att Migrationsverket för tillfället stoppat handläggningen av dessa ärenden i väntan på en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen. Det är ovisst hur länge det dröjer innan den processen kan komma igång.
 
Med vänlig hälsning
 
Sven Söderbom
 
Ordinarie ledamot av Torsås Socialnämnd (KD)
 
———————————–
Sven Söderbom
Kommun- landstings- och riksdagskandidat (KD)
Spårvägen 7
SE-385 50 Söderåkra
Mobile No +46 (0)761 85 31 35
sven.soderbom@telia.com