Torsås lokalavdelning

Kristdemokraterna i Torsås kommun 2014-2018

DSC_0002Ett av kommunfullmäktiges sammanträden i Torsås ( i Folkets hus/Biografen)

För Mandatperioden 2014-2018 sitter Kristdemokraterna (1) i regering i Torsås kommun tillsammans med fem andra partier (antal mandat i KF) : S (11), V (1), MP (1), M (3) & L (2)

I opposition står C (10) & SD (6)

För att läsa mer om mandatfördelning i nämnder och styrelser gå in på www.torsas.se
Länk: http://www.torsas.se/Kommun-och-politik.aspx
Tips! Här kan du även läsa intressanta protokoll!

Kristdemokraterna har representation i Kommunfullmäktige,
nämnder och styrelser enligt följande:

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, 1 mandat: Mats Olsson
Ersättande ledamot i Kommunfullmäktige: Anna Olausson och Kjell Mattsson

Ordinarie ledamot i Socialnämnden: Sven Söderbom

Ersättande ledamot i Kommunstyrelsen: Mats Olsson
Ersättande ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott: Mats Olsson
Ersättande ledamot i Personalutskottet: Mats Olsson
Ersättande ledamot i Bygg-och miljönämnden: Kjell Mattsson
Ersättande ledamot i Fjärrvärmebolaget: Kjell Mattsson
Ersättande ledamot i Bildningsnämnden: Anna Olausson

Våra Politiker, Mats, Anna, Sven och Kjell är engagerade och ställer krav på korrekthet.
”För oss är det viktigt med tydlighet, ärlighet och att saker och ting går till på rätt sätt”

Läs mer om våra prioriteringar och hjärtefrågor under rubriken Torsås politik