Våra politiker

Detta är våra förtroendevalda politiker för KD i Torsås.
Kristdemokraterna har 1 mandat i Torsås kommunfullmäktige.
För att läsa mer om var och en av våra politiker klicka på deras namn eller bild.

default_man

Mats Olsson
Ordinarie Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskottet.

Adress:
Kungsvägen 65
38540 Bergkvara
Tele:
0486-203 67
072-747 24 23

Anna Olausson
Ersättande ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i bildningsnämnden.

Adress:
Laduryd Björkliden 111

38598 Bergkvara
Tele:
070-893 05 55

default_man

Kjell Mattsson
Ersättande ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i bygg- och miljönämnden
samt det kommunala fjärrvärmebolaget.

Adress:
Gullabovägen 24
38592 Gullabo
Tele:
0486-302 47
070-392 67 55

Sven Söderbom
Ordinarie ledamot i socialnämnden.

Adress:
Spårvägen 7
38550 Söderåkra
Tele:
0486-217 37
076-185 31 35