Motion till Kommunfullmäktige Tranås

kd_liten_farg_vertlit_text.tif

 

 

 

 

Lokalavdelning Tranås

2013-06-26

Motion – Kommunalekonomisk utjämning

Varje nämnd har sitt ansvarsområde både för verksamheten och att följa de beslut och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anvisar.

Socialnämndens ansvar för invånarna styrs bland annat av Socialtjänstlagen. Härutöver finns riktlinjer för försörjningsstöd (Riksnorm) som fastställs av Socialstyrelsen. Försörjningsstödet har aldrig varit avsett att utbetalas till mer än en mycket liten del av befolkningen. Antalet hushåll som får ekonomiskt stöd har ökat under senare år och huvudorsaken beror på att människor saknar arbete. Omvärlds-faktorer som lågkonjunktur och arbetslöshet kan socialnämnden inte själv påverka.

Läs mer

Landstinget – föredöme för högre utbildning i hela länet?

kd_liten_farg_vertlit_text.tif

 

 

 

 

Landstinget – föredöme för högre utbildning i hela länet?

Landstinget och Regionförbundet Jönköpings län ska tillsammans bilda en region från år 2015. Syftet med detta är att öka regionens attraktivitet, skapa hållbar utveckling och tillväxt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Redan nu är det angeläget att anlägga ett regionalpolitiskt perspektiv på arbetsmarknaden och arbetslöshetsfrågorna i länet. Tranås är en ort där den industriella sektorn spelat en stor roll och därmed sysselsatt många. Att ungdomar i många fall behöver vidare studier efter avslutat gymnasium har inte varit det självklara valet för ungdomar i Tranås.

Kristdemokraterna tror att offentliga organ och myndigheter kan bidra med att öka förståelsen och vikten av att studera vidare efter gymnasiet och detta genom den egna myndighetens agerande.
Läs mer