Politiker på besök i skolan

Den 20 maj 2014 var de politiska ungdomsförbunden inbjudna till Holavedsgymnasiet i Tranås. Kristdemokraternas ungdomsförbund representerades av Emelie Litsgård och Oskar Madunic Olsson från Jönköping och från Lokalavdelningen i Tranås fanns även Jonathan Norberg med som representant.

Dagen ledde till många kontakter med både förstagångs väljare och även med ungdomar som inte får rösta i år då de inte har åldern inne. Vi valde att satsa på att prata EU-Val frågor. En återkommande fråga med de ungdomar jag pratade med framfördes att de tycker att EU får bestämma för mycket och det kändes bra för oss som kristdemokrater att kunna stå upp och säga att vi går emot att EU ska bestämma sådant som inte är något för EU att besluta.

Vi som kristdemokrater är stolta över subsidaritetsprincipen som innebär att alla beslut ska ske så nära individen som möjligt. Många av samtalen halkade även in på att vad kristdemokraterna vill att EU ska jobba för vilket är ökad bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, skärpt gemensam miljöpolitik för EU, arbetspolitik och att EU ska ta ett gemensamt ansvar för invandringspolitiken.

Vi fick också chansen att hälsa 5 nya medlemmar välkomna till KDU. På söndag den 25 maj är det val till EU har du inte redan röstat gör det. Rösta på den envise journalisten Lars Adaktusson som vill sätta ”Rätt agenda i Bryssel”

KD holavedsskolan

För Kristdemokraterna Tranås
Jonathan Norberg

EU är ett fantastiskt redskap, men …

kd_liten_farg_vertlit_text.tif

1. Begränsa Brysselbyråkratin!
EU ska fokusera på de frågor som kräver att vi hjälps åt i Europa för att lyckas. Resten beslutar vi bäst om själva.
2. Bekämpa brott tillsammans!
Organiserad brottslighet rör sig ofta mellan länder. För att bekämpa dessa brott måste polis, åklagare, m.fl. jobba tillsammans inom EU.
3. Stå upp för människovärdet!
EU måste alltid jobba för mänskliga rättigheter och demokrati. EU ska kräva att alla länder tar sitt ansvar för att hjälpa utsatta människor.
4. Fler jobb – fler företag!
Arbetslösheten, inte minst bland unga, är ett av Europas största problem. Fri rörlighet mellan Europas länder ger fler jobb och bättre välfärd.
5. Höj miljöambitionen!
Miljöproblemen tar inte hänsyn till nationsgränser. För att minska den negativa påverkan på klimatet krävs därför gemensamma mål och insatser.

Glöm inte att rösta i EU- valet – och kryssa gärna Lars Adaktusson, Kristdemokraterna.

Anne-Christine Backlund och Mats Antonsson
Kristdemokrater Tranås

Uppskattad tradition

Tranås har som årlig tradition ett besök av Kristdemokraternas Seniorförbund som med våffelvagnen bjuder på våfflor och presenterar aktuell politik. Idag var också en av länets riksdagsledamöter, Andreas Carlsson, med och kampanjade. Givetvis gällde de aktuella politiska frågorna valet till Europaparlamentet. Många hade glädjande nog redan röstat på Kristdemokraterna.
senior

Landsbygd med självförtroende

kd_liten_farg_vertlit_text.tif

Utmaningarna för Sveriges landsbygd är stora och ser väldigt olika ut MEN människorna där kan och har kraft att förvalta, förändra och förnya om rätt förutsättningar ges. De vet oftast precis vad som skulle behövas för att fler ska ha möjlighet att bo kvar eller vilja flytta dit.

Politiken kan Läs mer