Barn- och äldreministern på Tranåsbesök.

Minister Larsson besökte, tillsammans med riksdagsledamot Irene Oskarsson (uppväxt i Råssmark, Gripenberg) och lokala politiker, Servicehuset Berget och Seniorcentralen. Tranås har blivit ett gott föredöme både i länet och landet. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna att det öppnas liknande verksamhet i alla länets kommuner. En annan valfråga är att de äldre skall få möjlighet att välja vem som skall leverera den hemsända maten. Maten är en viktig hälsofaktor och att göra måltiden till en positiv upplevelse bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.
KD