Mats Antonsson: ”Avstyrkt gruvdrift bra”

Kristdemokraterna i Tranås har agerat för att det inte ska bli någon gruva i Norra Kärr. Dels genom att Mats Antonsson initierade en information/utbildning för hela kommunfullmäktige där olika föredragande redogjorde för konsekvenserna av gruvdriften. Dels lämnade vi in en motion om att Tranås kommun skulle avstyrka gruvdrift vid en remissrunda.
”Nu är beslut taget att det inte blir någon gruva och KD i Tranås kan känna stolthet för vårt ställningstagande,” säger Mats Antonsson.
KD i Tranås har genom mejl fått TACK från Naturskyddsföreningens lokalavdelning för vårt aktiva engagemang i frågan.

Läs mer här: http://www.corren.se/nyheter/mjolby/gruva-i-norra-karr-far-nej-i-domstol-om4031034.aspx

 

Årsmöte 15 februari

Kristdemokraterna har haft sitt årsmöte på Servicehuset Berget.
Anne-Christine Backlund omvaldes som ordförande och Jimmy Rydé som vice ordf. Nyvald till ordinarie ledamot i styrelsen blev Mathias Thorberg.
Inbjuden talare var Magnus Oscarsson från Ödeshög, riksdagsledamot för Östergötland, som redogjorde för aktuella frågor för Kristdemokraternas riksdagsarbete.
Magnus har också engagerat sig för mjölkböndernas situation i Sverige och bland annat anordnat ”Mjölkens Dag” i Riksdagen. Det är oroande att fem mjölkgårdar i veckan har lagts ned den senaste tiden. Det påverkar de enskilda bönderna i första hand, men ger oss också mer importerade produkter som inte omfattas av samma säkerhets- och djurskyddskrav som vi har i Sverige. En långsiktig risk är också den sårbarhet vi hamnar i då vi blir allt mindre självförsörjande när det gäller inhemsk matproduktion.
Magnus informerade också om att Lars Adaktusson (KD) i Europaparlamentet fått bifall för en resolution där man förklarar IS angrepp på de kristna i Syrien och Irak för folkmord. Som logisk följd av detta borde också den svenska riksdagen göra ett sådant erkännande för svenskt vidkommande.

Magnus o Anki