Motion – Öka Hättebadens attraktionskraft

bild-over-hatte

Kristdemokraterna föreslår att Tranås kommun gör en satsning på badplatsen Hätte, med nya bryggor, solterasser och möjlighet till vattenlek.

Tranås marknadsförs som turistort bland annat för våra fina rekreationsmöjligheter vid sjön Sommen. Många turister och tranåsbor har tillbringat sköna sommardagar vid de fina bad- och rastplatser som finns inom kommunen, varav Hättebaden en av dessa. Dock har det inte gjorts några större satsningar på Hätte på många år, här finns alltså potential att utveckla. Bilderna nedan är tagna i september 2016, visserligen är det lågvatten men stranden och botten består idag av sten och nyttjas inte till något.

Kristdemokraterna är medvetna om de planer som finns för utökning av båt- och gästplatser vid Hätte och att grillplatsen på ”Tyska udden” har fått en uppfräschning, men betydligt mer behöver göras. Delar av befintliga bryggor är dessutom trasiga.

Kristdemokraternas förslag går ut på att de befintliga bryggorna vid Hättebaden ersätts med nya samt att det planeras för solterasser likt de som nu byggs vid Stadshuset. Lek i och vid vatten är alltid tilltalande. Vi föreslår därför också att det planeras för t ex vattenrutschbanor men även vattenlekredskap som går att använda även före och efter badsäsongen. Detta medför att Hättebaden kan få en utsträckt användnings- och turistsäsong. Vi föreslår även att hela ”Tyska udden” liksom området vid Klunkaviken ses över beträffande belysning och bryggor mm. Kanske kan det byggas några förvaringsbodar med marin känsla som kan finansieras genom uthyrning.

Kristdemokraterna föreslår:

Att Tranås kommun planerar för nya bryggor, solterasser och möjligheter till vattenlek vid Hätte badplats för att öka attraktivitet och användning under en längre tid än badsäsongen och

Att hela ”Tyska udden” liksom området vid Klunkaviken ses över beträffande belysning, bryggor och förvaringsbodar med marin känsla.
Tranås 2016-10-17

För Kristdemokraterna
Mats Antonsson

Flyktingpolitik- eller flykt från politiken?

Flyktingpolitik_eller_flykt_från_politiken

Många människor undrar vad som egentligen händer i dessa dagar inom flyktingpolitiken, där det verkar saknas en tydlig koppling mellan beslut som fattas i regering och riksdag och det som faktiskt sker ute i kommunerna.

Förra höstens mycket stora flyktingturbulens ledde till akutboenden i tältläger och gymnastiksalar. Detta efter en uppmaning från rikspolitiken att göra vad vi kan för att ge människor ett välkomnande och tak över huvudet. Detta har nu bytts ut. Direktiv från Stockholm gör istället gällande att man ute i kommunerna ska göra vad man kan för att de som väl kommit hit och börjat etablera sig med kontakter i skola, föreningsliv, hos enskilda och familjer, nu så fort som möjligt ska lämna landet.

Många tranåsbor har engagerat sig i de ensamkommande ungdomarna. En del som gode män andra som familjehem eller som medmänniskor. Det sätt som dessa ungdomar och deras omgivning nu behandlas på är inte ok, speciellt inte när vi som land ämnar göra FNs barnkonvention till lag.

Många med oss inser naturligtvis svårigheterna med att det under så kort tid förra hösten kom så många människor till Sverige och att det därför krävdes vissa temporära justeringar i asylmottagningslagstiftningen. Begränsingen vad gäller familjeåterförening ser vi däremot inte som värdiga vårt land Sverige, ett land som vill vara ett föredöme i världen.

Vi kommunpolitiker börjar nu se de ohyggliga konsekvenserna som de nya reglerna och tillämpningen medför. Framförallt är det en tragedi för dessa ungdomar på individnivå, men även för alla som lärt känna och byggt relationer till dessa personer. Sverige har tidigare upplevt tider av mottagande av flyktingar vilket tillfört landet både arbetskraft men även berikat landet kulturellt och ökat känslan av medmänsklighet.

De nu beslutade reglerna, kring uppskrivning av ålder på icke rättslig grund och utvisning till områden där det råder osäkerhet och otrygghet, stämmer inte alls överens med den politik vi som kristdemokrater i Tranås vill ska vara gällande i flyktingfrågan. Här behöver rikspolitiken komma till insikt.

Kristdemokraterna i Tranås

Anne-Christine Backlund, Ordförande