Vi kan så mycket bättre! – gällande utvisning av unga ensamkommande!

– I vårt Sverige är ett människoliv värt mer och en ung människas livschanser får aldrig avgöras på osäkra grunder. Vi kräver att regeringen stoppar utvisningen av unga ensamkommande till Afghanistan. Vi kan bättre!

Vi kräver:

  • rättssäkra processer
  • att försiktighetsprincipen, med grund i Barnkonventionen, tillämpas
  • att utvisningarna till Afghanistan stoppas
  • att familjer inte splittras

Uttalande från Kristdemokraterna i Jönköpings län gällande utvisning av unga ensamkommande till Afghanistan.

Den senaste tiden har vi fått rapport efter rapport om den oroande situationen för ensamkommande barn från Afghanistan. Tusentals ensamkommande har utvisats eller står inför hot om utvisning till ett land som många av dem helt saknar personlig förankring till. Tanken att mottagandet i Afghanistan skulle kunna ske på ett tryggt och ordnat sätt är i bästa fall naiv eller okunnig. I värsta fall handlar det om hänsynslösa antaganden för att kunna verkställa Sveriges nya restriktiva flyktingpolitik. ~

Afghanistan slits sönder av inre väpnade konflikter och miljontals människor lever i svår fattigdom. Antalet internflyktingar i landet är mycket stort och samtidigt är det inte bara Sverige och EU som vill skicka tillbaka flyktingar till Afghanistan. Det är inte Sverige som behöver andrum, det är Afghanistan.~Om Sverige envisas med att skicka tillbaka tusentals personer till ett land som saknar förutsättningar för ett ordnat mottagande riskerar vi inte bara unga människors liv. I värsta fall bidrar vi till en förvärrad situation där allt fler människor ser som en sista utväg att fly för sina liv till Europa och Sverige. Vi kan bättre!

Sverige har under lång tid varit ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter och skydd för människor på flykt. Under hösten 2015 kom många människor till vårt land på flykt undan krig och våld. En stor grupp av de som vi då välkomnade till vårt land var ensamkommande barn. På kort tid byggde våra kommuner upp sina organisationer för att kunna ta emot dessa barn på ett bra och värdigt sätt. Denna situation innebar stora påfrestningar för många kommuner men med engagemang, uppfinningsrikedom och ett fantastiskt samarbete med ideella föreningar, församlingar och enskilda har de allra flesta ensamkommande barnen fått ett bra mottagande och har kunnat börja drömma om ett nytt liv i trygghet.

Regeringens nya restriktiva politik och förändrad praxis hos Migrationsverket får nu stora konsekvenser för kommunerna som måste försöka anpassa sina verksamheter till sänkta ersättningar för HVB-placeringar och osäkra prognoser. Enskilda ungdomars ålder skrivs upp på grunder som i många fall uppfattas som godtyckliga och rättsosäkra. Regeringens behov av att visa handlingskraft och det faktum att vissa ensamkommande i sitt sökande efter tryggare framtid har angett en felaktig ålder ursäktar inte de problem som nu uppstår i kommunerna och den osäkerhet som drabbar enskilda flyktingar. Den politik som regeringen driver (med stöd av de största oppositionspartierna) drabbar i slutändan barn och unga från Afghanistan och andra länder som sänds tillbaka till samma hot och hopplöshet som de har flytt ifrån. Med Barnkonventionen som grund måste en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att inga barn riskerar att utvisas på grund av felaktiga åldersbedömningar.

Det hot om utvisning som nu drabbar många unga skapar en undre värld där ungdomar gömmer sig eller lever på gatan. Utanför samhällets kontroll och omsorg riskerar de att utsättas för våld, förtryck och sexuella övergrepp. Redan idag lever närmare 2000 av dessa ungdomar gömda. I Jönköpings län handlar det om ca 80 ungdomar, unga människor som istället borde få ägna sina dagar åt studier och kunna planera och drömma om sin framtid. Vi kan bättre!

Många av de unga afghaner som kommit till Sverige de senaste åren har lärt sig svenska, börjat skolan och har skaffat sig svenska vänner. Regeringen har nu aviserat en lagändring som skulle ge utvisningshotade ungdomar möjlighet att gå klart gymnasiet. Detta är naturligtvis bra, men vad händer sedan? Det kan inte vara rimligt att vi erbjuder dem trygghet och hopp för att sedan plötsligt svika och rycka bort mattan under deras fötter!

UD avråder just nu från alla resor till Afghanistan med anledning av säkerhetsläget. I ett nytt rättsligt ställningstagande har Migrationsverket nyligen slagit fast att säkerheten i Afghanistan har försämrats ytterligare och att hela landet nu berörs av konflikterna. Samtidigt utvisar Sverige fortfarande unga människor dit. Detta är ovärdigt och omänskligt. I vårt Sverige är ett människoliv värt mer och en ung människas livschanser får aldrig avgöras på osäkra grunder. Vi kräver att regeringen stoppar utvisningen av unga ensamkommande till Afghanistan. Vi kan så mycket bättre!