Årsmöte 2017

Kallelse till Kristdemokraternas i Tranås årsmöte

Måndag 20 februari 2017 kl 18.30
Vi möts i matsalen på servicehuset Berget, Piratens gata 9, Tranås

Gästtalare:
Partisekreterare Acko Ankarberg-Johansson

Program i övrigt:
Servering, årsmötesförhandlingar, lotteri.

Bjud gärna med någon intresserad vän.
Varmt välkommen!

/Styrelsen

20-22 oktober hålls Kristdemokraternas riksting i Uppsala. Alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner om partiets politik inför framtiden. Du är välkommen att göra din röst hörd och lämna ditt motionsförslag till årsmötet.

Stöd gärna lokalavdelningen genom att delta i medlemslotteriet. 30:- per månad kan betalas ihop med medlemsavgiften till postgiro 666809-9

Livskvalitet hela livet!

Att vara senior idag ser väldigt olika ut från person till person. Somliga kan leva ett aktivt liv i ett trettiotal år efter pensionering, andra är i behov av omvårdnad i sin vardag.

För oss Kristdemokrater är senioren – precis som alla andra – en person med individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett kollektivt standardbeslut. Därför måste politiken för äldre vara utformad med utgångspunkt från den enskilda människans behov. Dessutom lever vi allt längre och ställer allt högre krav på kvalitet och tillgänglighet.
En del seniorer oroas för att räkningarna inte ska kunna betalas i slutet av månaden och ganska många irriteras av orättvisan i skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Det vill vi Kristdemokrater göra något åt och skapa rättvisa för äldre. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen. På nästa sida hittar du fem viktiga reformer som riktar sig till äldre.

1. Slopa pensionärsskatten
Kristdemokraterna vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag. Vi vill också höja bostadstillägget så att de äldre som har det allra sämst får bättre ekonomi.

2. Äldre behövs i arbetslivet
Kristdemokraterna vill ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar vilket minskar kostnaden för att anställa personer över 65 år med en åttondel. Kristdemokraterna vill också sänka åldersgränsen för dubbelt jobbskatteavdrag till 64 år.

3. Äldreboendegaranti
Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskild boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

4. Hemtagningsteam
Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam, som innebär att personal finns från att hemgången från sjukhus planeras; som kan följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna samt göra en första anpassning av boendet.

5. Överlåta föräldrapenningdagar
Kristdemokraterna vill att föräldrar fritt ska få överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Det ska även gå att överlåta dagar till närstående, som en mormor eller en bonuspappa.

Vill du bli medlem i Kristdemokraterna? – Vi behöver Dig och Ditt stöd!
Kontakta gärna oss i din lokala grupp i Tranås,
eller anmäl dig på kristdemokraterna.se/blimedlem