KD stöder integrationssatsningar

Staten bidrog under år 2015 med drygt 15 miljoner kronor till integrationen i Tranås kommun.
Jag representerade då KD i kommunstyrelsens arbetsutskott och när dåvarande kommunchef önskade synpunkter på användningen av dessa pengar under tre år föreslog jag att 1 miljon per år skulle avsättas till föreningslivet för integrationssatsningar. Detta beslutades också.

På decembersammanträdet 2018 i Kultur- och fritidsnämnden redovisades att dessa pengar (drygt 3 miljoner kronor under tre år) har fördelats, vilket gläder mig.

Nu står socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inför tuffa förändringar p.g.a av stora behov men brist på pengar.
I denna situation ser jag som kristdemokrat det omöjligt att tilldela mer pengar till kultur- och fritidssektorn.

Mats Antonsson
Gruppledare, KD i Tranås

Mats Antonsson (KD)