Kristdemokraterna i Tranås vill bygga fler trygghetsboende för äldre – nu!

2017-06-19 skrev Kristdemokraterna i Tranås en motion om att Tranås måste bygga fler trygghetsboende för äldre.
I Tranås står nästan 400 personer i kö för att få tillgång till de trygghetsboende som finns idag.
Motionen lämnades in till kommunfullmäktig vid mötet i augusti.