Kvinnor vid makten på KD-dagar

Mycket bra dagar med mycket intressant information, där höjdpunkten var att få lyssna till Ebba Busch Thor som framhöll att hon inte backar på KD:s värderingar även i samtal och samarbete med andra partier.

Mer än 1200 deltagare var på plats i Örebro på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar och från Tranås åkte sex personer. Stämningen var i topp när den senaste opinionsundersökningen visade på 12,7% i väljarstöd. Landshövding Maria Larsson (tidigare äldreminister för KD under 8 år) hälsade välkommen till Örebro. Därefter antog till stående ovationer partiledaren Ebba Busch Thor scenen.

Tony Ståhl (KD) från Tranås var med för första gången. Han berättar att Ebba Busch Thor sa att vi är Sveriges tryggaste parti och att vi ska hålla välfärdslöftet. – Att samtala med SD innebär inte att vi delar deras ideologi. Viljan att driva KD:s politik är stark och vi kommer inte att överträda Kristdemokratins gränser. Vi sätter människan i centrum och dess jämlika och unika värde vilar på den Judisk-Kristna etiken, framhåller Tony.

Det var också valupptakt för vårens EU-val, där KD:s slogan presenterades, ”Make EU LAGOM again”. Även här toppar en kvinna valsedeln, nämligen Sara Skyttedal från Linköping. – Hon lyfte fram att EU ska tillbaka till kärnan, dvs vara en garant för freden, arbeta för att gemensamma värderingar och främja välfärden, säger Tony. Tvåa på listan är David Lega som poängterade att alla medlemsländer måste ta ansvar för och tar hand om alla sina invånare, inte minst de funktionshindrade. – Som mätningarna ser ut nu så får KD minst två mandat i EU-parlamentet, säger Tony med övertygelse.

Alla talare var inte politiker, tex medverkade statsvetaren Jenny Madestam med en intressant analys över hur man vinner val och psykologen David Eberhard talade över temat ”Hur mår barnen i trygghetsnarkomanernas land?”. – Vi var också indelade i mindre grupper där vi fick välja olika teman och jag lyssnade bl a till Stefan Attefall som pratade bostadspolitik och på Göran Cars som har varit med om att bygga upp Kiruna på nytt igen.

Tony Ståhl i samtal med partiledaren Ebba Busch Thor.