Landstinget – föredöme för högre utbildning i hela länet?

kd_liten_farg_vertlit_text.tif

 

 

 

 

Landstinget – föredöme för högre utbildning i hela länet?

Landstinget och Regionförbundet Jönköpings län ska tillsammans bilda en region från år 2015. Syftet med detta är att öka regionens attraktivitet, skapa hållbar utveckling och tillväxt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Redan nu är det angeläget att anlägga ett regionalpolitiskt perspektiv på arbetsmarknaden och arbetslöshetsfrågorna i länet. Tranås är en ort där den industriella sektorn spelat en stor roll och därmed sysselsatt många. Att ungdomar i många fall behöver vidare studier efter avslutat gymnasium har inte varit det självklara valet för ungdomar i Tranås.

Kristdemokraterna tror att offentliga organ och myndigheter kan bidra med att öka förståelsen och vikten av att studera vidare efter gymnasiet och detta genom den egna myndighetens agerande.

Hösten 2012 kunde vi ta del av beslut från landstingstyrelsen att ett kundcenter öppnar i Nässjö med beräknad start våren 2013. Centret får på sikt cirka fyrtio tjänster och ska tillhandahålla sjukvårdsrådgivning på telefon. Detta är ett bra exempel på hur landstinget möjliggör för personer med högre utbildning att kunna jobba t.ex. i Nässjö.

När nu ytterligare funktioner överförs till landstinget, i form av handläggning av färdtjänstärenden, har återigen landstinget denna möjlighet att bidra till att hela länet växer i kompetens och attraktivitet. Tranås är en ort med få arbetsplatser för landstingsanställda, det är därför angeläget att landstinget vid varje tillfälle gör en genomgång av möjligheterna att placera arbetsuppgifter utanför de redan ”gynnade” orterna Jönköping, Eksjö och Värnamo. Tranås har för övrigt numera två Yrkeshögskoleutbildningar, lönespecialist och redovisningsekonom.

På Statens servicecenter hanteras lön och ekonomi för många myndigheter. Slutsatsen är att det idag går bra att klara många arbetsuppgifter på ”distans” från själva huvudorten.

Kristdemokraterna är för att hela länet ska vara attraktivt att arbeta och bo i. Därför anser vi att det är av stor vikt att landstinget undersöker om det går att utföra fler arbetsuppgifter av handläggande och administrativ karaktär i Tranås. Vi hoppas att landstingsråden är av samma uppfattning och emotser gärna en kommentar!

Mats Antonsson, Kristdemokraterna Tranås