Barn och utbildningsnämnden

Ledamot 
                    Tryggve Lundblad
                    Vårvädersgatan 15, 573 38 Tranås
                    0140-131 62
                    0702-38 70 75
                    trygve.lundblad@kristdemokraterna.se
Ersättare 
                    Vakant