Kommunstyrelsen

1 vice ordförande
                Mats Antonsson
                Orkestergatan 1, 573 38 Tranås
                0140-17740
                mats.antonsson@kristdemokraterna.se
Ersättare
                Tony Ståhl
                Februarigatan 5, 573 38 TRANÅS
                0140-12915
                tony.stahl@kristdemokraterna.se