Alliansen har satsat mer på välfärden än tidigare regering

PageFiles-1351-10825[1]Riksdagsanförande av Anders Sellström
Alliansen kan visa på ökade satsningar på välfärden med över 11 procent eller 67 miljarder i fasta priser. Utanförskapet i Sverige är på den lägsta nivån sedan 1990. Den absoluta fattigdomen i vårt land har stadigt minskat och är lägst bland jämförbara länder. Detta medan oppositionen inte har något realtistiskt regeringsalternativ. Det sa Anders Sellström i riksdagens budgetdebatt i förra veckan. Läs mer

Hur ska succén med LOV vidareutvecklas?

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S)
I slutet av maj månad beslutade Socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades slutsatserna för Socialnämnden och de visar tydligt att valfrihetssystemet har inneburit en succé. Läs mer

Vad blir kostnaderna för Kulturväven?

Enkel fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Kulturväven är ett ämne som debatteras livligt och som rör upp känslor bland Umeåborna. Även inom Socialdemokraterna går meningarna isär. I en artikel i Västerbottens-Kuriren (6/11) gick Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S) till hårt angrepp mot Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Tomas Wennström ifrågasatte om de pengar som Kulturnämnden har fått för att hyra yta på Kulturväven räcker. Läs mer

Inför socialrådgivning på nätet

Alliansmotion till kommunfullmäktige
Allians för Umeå vill att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Syftet är att göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad. Läs mer