Gör föräldraförsäkringen mer flexibel

Insändare i Folkbladet
Alltför ofta vill politiker in och styra i familjers liv och något så privat som hur vi fördelar tid och ansvar i hemmet. Detta trots att 84 procent av föräldrarna inte vill ha en tvångsdelning av föräldraförsäkringen (Novus 2012). Men det ignorerar kvoteringsälskande politiker där nu även Folkpartiet ingår när de bestämt sig för att roffa åt sig familjernas flexibilitet och tvinga på dem ytterligare kvotering. Läs mer

Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen

Interpellation
Till Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)
I SKL:s ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013” får företagen säga sitt om kommunernas bygglovshantering. För Umeås del är det ingen rolig läsning. I rankningen hamnar Umeå på plats 126 av 139 med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 50. Det är en bra bit från de bästa kommunerna som har ett NKI på över 80. Kommuner med bottenbetyg får kritik för bland annat brister i effektivitet och bemötande. Läs mer