Uppladdning i Göteborg!

görangbg
Kommun- och landstingspolitiska dagar
Nu är 1 300 kristdemokrater samlade för Kommun- och landstingspolitiska dagar i Göteborg. Det blir två dagar med intressanta seminarier om allt från framtidens äldreomsorg, en skola för hela livet och landsbygdens framtid till EU-samarbetets utmaningar. Och förstås tal av vår partiledare Göran Hägglund! Vi firar även partiets 50-årsjubileum och har kickoff inför valrörelsen!

Mindre barngrupper – en nödvändighet

Debattartikel i VK och Umeå Tidning
Det har nu gått nio år sedan kommunfullmäktige antog målsättningen att förskolegrupperna i genomsnitt inte ska vara större än 15 barn per grupp. Men målet har gång på gång åsidosatts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt statistik från Skolkontoret ligger den genomsnittliga storleken på förskolegrupperna i dag på 17,2 barn i Umeå kommun. Det är en ökning jämfört med för ett år sedan då storleken var 16,9 barn. Läs mer