Vad blir kostnaderna för Kulturväven?

Enkel fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Kulturväven är ett ämne som debatteras livligt och som rör upp känslor bland Umeåborna. Även inom Socialdemokraterna går meningarna isär. I en artikel i Västerbottens-Kuriren (6/11) gick Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S) till hårt angrepp mot Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Tomas Wennström ifrågasatte om de pengar som Kulturnämnden har fått för att hyra yta på Kulturväven räcker.

I kommunen cirkulerar olika information och olika rykten om kostnaderna för kulturhuset. Därför finns det ett allmänintresse av ett klargörande i denna fråga.

• Vad kommer kostnaden för Umeå Kommuns del av Kulturväven att landa på jämfört med den ursprungliga kalkylen?

• Vad blir den totala kostnaden för byggandet av Kulturväven, inklusive inredningen, jämfört med den ursprungliga kalkylen?

• Vilka avvikelser har gjorts från det lokalprogram som politiken har antagit?

• Vad har bevarandet av ”Stallet” kostat för projektet Kulturväven?

Anders Sellström (KD)