Bättre förutsättningar för ett växande Umeå

Debattartikel i Folkbladet
I Umeå har vi en påtaglig bostadsbrist som skapar förtvivlan bland människor som letar efter boende. Om detta är de flesta överens om därför är regeringens förslag om gemensamma tekniska byggregler i hela landet en viktig pusselbit för att förbättra situationen.

Sveriges kommuner har olika tekniska regler för nybyggda bostäder, till exempel när det gäller energigränser. Men nu föreslår regeringen ett avskaffande av kommuners krav som går längre än de nationella normerna. Syftet är att det ska bli enklare att bygga nya bostäder.

I dag har vi ett rörigt upplägg där Sveriges 290 kommuner har olika regler. Det gör det svårt att utveckla hus som kan byggas runt om i landet. Framför allt mindre företag har praktiska och ekonomiska bekymmer att kunna anpassa sig till de skilda kraven. Enligt Byggkravsutredningen leder de olika reglerna till att byggkostnaderna för nya bostäder ökar med 10-15 procent – kostnader som i slutändan drabbar de boende.

Vissa kritiker påstår att förslaget innebär en tillbakagång i landets klimatpolitik. Men byggbolag kommer även fortsättningsvis att kunna bygga mer energisnålt än vad de nationella reglerna kräver. Kommunerna har dessutom möjlighet att ställa högre energikrav för sina egna lokaler. I sammanhanget är det också viktigt att nämna att regeringen vill skärpa de nationella energireglerna för nya hus.

Energianvändningen i nya bostäder är mycket lägre i andra byggnader. Därför är det mer angeläget att energieffektivisera de många byggnader som redan finns.

I Umeå slår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ifrån sig allt ansvar för bostadssituationen i kommunen och skyller den helt och hållet på regeringen. Men även kommunen måste bidra på ett kraftfullt sätt för att produktionen av bostäder ska öka. Därför är det mer än beklagligt att Allianspartiernas motion om att sälja en tredjedel av AB Bostadens hyresbestånd avslogs i kommunfullmäktige. Nu saknar det kommunala bostadsbolaget ekonomiska muskler för att öka farten på nyproduktionen.

Regeringen arbetar stegvis för att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande. Svensk bostadspolitik står under ett kraftfullt renoveringsarbete och under de senaste åren har bostadsminister Stefan Attefall (KD) initierat en stor mängd utredningar som syftar till att underlätta regelverket. Exempelvis vill regeringen göra det lättare att bygga bostäder i områden som är utsatta för buller. Anledningen är att tekniken för hur bostäder ska byggas för att undvika ohälsa har förbättrats.

Med dessa förändringar ser jag med tillförsikt på framtiden där vi får ett Umeå som tillåts att växa samtidigt som vi vet att fler människor får en bostad.

Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun