Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen

Interpellation
Till Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)
I SKL:s ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013” får företagen säga sitt om kommunernas bygglovshantering. För Umeås del är det ingen rolig läsning. I rankningen hamnar Umeå på plats 126 av 139 med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 50. Det är en bra bit från de bästa kommunerna som har ett NKI på över 80. Kommuner med bottenbetyg får kritik för bland annat brister i effektivitet och bemötande.

Redan i oktober 2011 lyfte Kristdemokraterna frågan om företagarnas missnöje med kommunens bygglovshantering i en interpellation. Bakgrunden var att Umeå rankades på plats 118 av 133 med ett NKI på 52 i ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2011”.

I svaret skrev Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) att en rad åtgärder redan vidtogs för att förbättra situationen. Trots det har Umeå kommun tappat åtta placeringar i rankningen och NKI-resultatet har minskat med två enheter sedan undersökningen 2011.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• Vad är förklaringen till företagarnas tydliga missnöje med Umeå kommuns bygglovshantering?

• Vilka åtgärder har vidtagits för att förbättra bygglovshanteringen gentemot företagare sedan ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2011” presenterades?

• Varför har det blivit en försämring 2013 jämfört med 2011 – trots de vidtagna åtgärderna?

• Hur kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att agera framöver för att förbättra bygglovshanteringen i Umeå kommun?

Veronica Kerr
Kristdemokraterna