Gör föräldraförsäkringen mer flexibel

Insändare i Folkbladet
Alltför ofta vill politiker in och styra i familjers liv och något så privat som hur vi fördelar tid och ansvar i hemmet. Detta trots att 84 procent av föräldrarna inte vill ha en tvångsdelning av föräldraförsäkringen (Novus 2012). Men det ignorerar kvoteringsälskande politiker där nu även Folkpartiet ingår när de bestämt sig för att roffa åt sig familjernas flexibilitet och tvinga på dem ytterligare kvotering.

Som Kristdemokrater tror vi att familjerna själva är de bästa experterna och beslutsfattarna över vad som fungerar bäst i sin familjesituation. Vi vill stödja familjerna men inte styra dem. Som politiska företrädare måste vi hålla oss på rätt sida om gränsen för vad politiker får lägga sig i människors liv. Politikens uppgift är att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera som en positiv gemenskap för dess medlemmar och därmed för samhället i helhet. Men hur vardagspusslet ska gå ihop ska familjerna bestämma över själva.

Självklart ska vi politiker inte blunda för att föräldraskapet i dag inte är så jämställt som det borde vara. Mammor och pappor är lika mycket föräldrar och barn har behov av dem båda. Vi politiker ska aktivt verka för att utjämna skillnader i förutsättningar. Men det är just förutsättningarna och de förväntningar som tenderar att styra våra livsval som vi med politik har befogenhet att peta i – inte i vilka livsval var och en slutligen gör. Det är lika viktigt på familjepolitikens område som att vi undanröjer hinder och förbättrar förutsättningar för jämställdhet i skolan, i vården och på arbetsmarknaden.

I dagens föräldraförsäkring inskränks flexibiliteten när barnet passerat ett år – den tid då pappan oftast tar ut sina dagar. Genom att utöka föräldraförsäkringen med 30 dagar och säkra inkomstskyddet de första tre åren vill vi ge bättre förutsättningar för både mammor och pappor att använda flexibiliteten i föräldraförsäkringen. Så tar vi hänsyn till att familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Att barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. Det står vi Kristdemokrater upp för.

Veronica Kerr (KD) Gruppledare i Umeå

Emma Henriksson (KD) Familjepolitisk talesperson