Hur arbetar kommunen för att stärka återbruket?

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Återbruk är ett miljövänligare alternativ än återvinning, eftersom det minskar nytillverkning och konsumtion av nya varor. Trots det slängs det alldeles för mycket funktionsdugliga möbler, husgeråd, leksaker m.m. i sopcontainrarna på återvinningscentralerna. Det är ett enormt slöseri att inte återbruka föremålen!

I dag går det att lämna fungerande saker till återanvändning på återvinningscentralerna i Gimonäs, Klockarbäcken, Holmsund, Hörnefors och Sävar. Föremålen säljs sedan i Returbutiken, mellan Gimonäs återvinningscentral och Strömpilen.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• När kommer det att bli möjligt att lämna saker till återanvändning på återvinningscentralerna i Tavelsjö och Botsmark?

• Hur arbetar kommunen för att få fler besökare på återvinningscentralerna att lämna föremål så att de tas om hand av returmarknaden?

• Hjälporganisationer, som till exempel Myrorna och Röda korset, kan hjälpa besökarna att sortera ut sådant som organisationerna kan sälja – i vilken utsträckning diskuteras samarbete med sådana aktörer?

Ingela Eriksson
Kristdemokraterna