Hur ser planeringen gällande Bullmarks skola ut?

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Bullmarks skola tillhör Sävar kommundel, är en F-6-skola i Sävarådalen och ligger 1,6 mil från Sävar och tre mil från Umeå centrum.

I dagläget är Bullmarks skola för liten för att kunna ta emot alla de barn som vill gå där och den ska därför byggas ut. Sävar kommundelsnämnd har tagit ställning för att för- och grundskolan ska rymmas inom det befintliga skolområdet.

En kalkyl är framtagen och en markundersökning har gjorts på skolområdet. Den visar att det går att bygga på nuvarande skolbyggnad med en våning.

Behovet av en utbyggnad är stor. Trots det dröjer byggstarten och det skapar frustration bland de familjer som drabbas.

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

• Hur ser planeringen ut när det gäller ombyggnationerna av Bullmarks skola?

Per-Martin Jonasson (KD)