Inför socialrådgivning på nätet

Alliansmotion till kommunfullmäktige
Allians för Umeå vill att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Syftet är att göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad.

2007 startade ”Soctanter på nätet” i Södra innerstaden i Malmö. Målet var att genom socialrådgivning på nätet hjälpa och stötta ungdomar mellan 18-22 år med missbruksproblem. Men allt fler människor hörde av sig med andra typer av problem och målgruppen blev därför bredare.

”Soctanter på nätet” blev snabbt populär och i dag är den en offentlig tjänst för alla Malmöbor. Under 2012 uppmättes drygt 30 000 besök på forumet. På webbplatsen kan invånarna ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete. Det går att ställa sina frågor när som helst under dygnet. Socionomer, med särskild kompetens att ge råd i sociala frågor via internet, besvarar dem så snabbt som möjligt – oftast inom ett dygn. Personalen ser till att alla inlägg är avidentifierade innan de publiceras på webbplatsen.

Malmö stad vill nu börja samverka med andra kommuner gällande ”Soctanter på nätet”. Genom att stå för merkostnaderna kan de kommuner som väljer att delta erbjuda e-tjänsten via sin egen hemsida. Därmed får de ta del av det väl inarbetade varumärket ”Soctanter på nätet” och den tekniska lösningen samt den organisation och kunskap som har växt fram kring e-tjänsten genom åren.

Det skulle finnas stora vinster för invånarna i Umeå om kommunen deltog i samarbetet. För många människor känns det obehagligt att ta steget att lyfta luren eller att besöka socialtjänstens kontor. Men socialrådgivning på nätet gör det möjligt att på ett enkelt och anonymt sätt få svar på sina frågor. Det leder till en avdramatisering och sänker tröskeln för att söka rådgivning och stöd. Därmed ökar chanserna att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att Umeå kommun erbjuder socialrådgivning på nätet via sin hemsida.

Anders Ågren (M)   
Peder Westerberg (FP)
Mattias Larsson (C)   
Veronica Kerr (KD)

 

För mer information:
Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88