Klarar Umeå kommun platsgarantin?

Interpellation
Till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S)
I Folkbladet (11/2) kunde vi läsa att Umeå kommun för första gången har blivit anmäld för att inte klara platsgarantin. Bakgrunden är att två föräldrar i mitten av april i fjol ställde sitt barn i kön till förskolan.

Det önskade startdatumet var den 1 januari 2014. Trots det fick barnet en förskoleplats först en månad senare.

Platsgarantin innebär att barnet ska garanteras en barnomsorgsplats inom Umeå kommun om ansökan är inlämnad senast fyra månader före önskat datum. Men i artikeln citeras en företrädare för skolkontoret i Umeå som ändå anser att kommunen har klarat garantin.

Företrädaren säger även kommunen brukar lösa den här typen av fall genom en dialog med föräldrarna och att föräldrarna kan välja att flytta fram startdatumet.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• Anser du att Umeå kommun klarar platsgarantin?

• Försöker kommunen klara platsgarantin genom att övertala föräldrar att flytta fram startdatumet?

• Hur ofta sker antagning till förskolan?

Veronica Kerr
Kristdemokraterna